Skip to Main Content
Please enable JS

PGA National Czech Republic

Naše hřiště vytvořil přední architekt v oboru Kyle Phillips, který navrhoval hřiště na všech kontinentech. Patří mezi ně i tři ze světových top 100 – Kingsbarns ve Skotsku (42.), California Golf Club v USA (74.) a South Cape v Jižní Koreji (90.).

Hřiště je průkopníkem environmentálně udržitelného golfového designu. Provozuje jej Troon Privé, divize soukromých klubů společnosti Troon Golf, patřící mezi světové lídry ve správě golfových hřišť, s více než 500 špičkovými hřišti po celém světě.

Prvních devět jamek bylo otevřeno v srpnu roku 2019. Celé hřiště s 18 jamkami bylo otevřeno v létě roku 2020.

A golfer plays the 16th hole at Oaks Prague
Jamka 1 description part 2
Jamka 1 description part 1
Jamka 1 picture

Tip profesionála:

První jamka udávající tón celému hřišti umožňuje výběr z různých strategií a volbu odpaliště odpovídající vaší výkonnostní úrovni. Nabízí se odpal driverem vlevo od prvního bunkeru, ale fairway má tendenci stahovat míčky směrem k překážce a krátká druhá rána směrem k jamce po pravé straně tu není snadná. Chcete-li hrát na jistotu, hrajte z odpaliště kratší ránu doleva směrem k fairwayi osmnácté jamky, získáte tak přímý, i když delší přístup ke greenu, zejména pokud je pin pozice v zadní části.

Poznámky Kyla Phillipse:

Tato jamka je navržena jako přátelský uvítací par 4 jak pro běžné golfisty, tak i pro profesionály. Při stavbě hřiště byl bunker na pravé straně rozšířen, aby se zúžila dopadová zóna první rány.

Hole Sketch
Jamka 2 description part 2
Jamka 2 description part 1
Jamka 2 picture

Tip profesionála:

Využijte svah fairwaye, odpal z odpaliště bude tak mnohem snazší, hrajte lehce doprava. Hráči s delším odpalem budou tvarovat svoje rány zprava doleva, aby míčku pomohli dostat se na plochou část fairwaye. Druhému odpalu tak nebudou bránit stromy u chaty pana Mlsny. Hra na jistotu: hrajte na pravou stranu – nepovedené odpaly tak budou moci využít kontury terénu a míček doputuje blíže ke greenu.

Poznámky Kyla Phillipse:

Jedna z mých oblíbených jamek na golfovém hřišti. Zdá se být delší, než udává metráž. Osamělý bunker hlídá přední levou stranu poměrně malého greenu. Během stavby jsem odstranil bunker za greenem a nahradil ho travnatou prohlubní.

Hole Sketch
Jamka 3 description part 2
Jamka 3 description part 1
Jamka 3 picture

Tip profesionála:

Přestože ze zadního odpaliště vypadá tato jamka jako pořádná výzva, čím bližší odpaliště si vyberete, tím víc se vám green otevře. Přestože je jamka umístěna vpravo, míček se může na green díky svažitému terénu vlevo dokutálet. Dávejte pozor, abyste nepřestřelili green, vzadu se skrývá bunker.

Poznámky Kyla Phillipse:

Díky iluzi vytvořené dlouhým bunkrem před greenem se jamka jeví kratší, než ve skutečnosti je. Green je mnohem větší, než se zdá z odpaliště. Přední levý pin může být lehce zdolán, zadní pravý pin je výzvou.

Hole Sketch
Jamka 4 description part 2
Jamka 4 description part 1
Jamka 4 picture

Tip profesionála:

První pětiparová jamka vám dává možnost dát do úderu maximální energii: rozsáhlé dopadové zóny jsou odděleny chytře umístěnými bunkery. Ideální je odpal umístit na levou stranu fairwaye blízko bunkeru, tak si můžete vytvořit pozici pro krátkou příhru před vysoký rough (biokoridor), který zasahuje z pravé strany na fairway, nebo delší ranou rough přepálit a umístit míč na levou stranu fairwaye pro krátkou příhru na green. Delší hráči mohou hrát přes bunker nacházející se uprostřed fairwaye a poté greenu dosáhnout druhou ránou přes bunkery u greenu.

Poznámky Kyla Phillipse:

Aby bylo možné dosáhnout greenu tohoto paru 5 ve dvou ranách, je nutno se odpalem držet co nejblíže levého bunkeru. Umístil jsem ho tak, aby delší hráči měli pokušení ho přestřelit, napravo od něj je ale i tak dostatek místa. Během výstavby jsem posunul green o něco více doprava, abych vytvořil pin pozici, jejíž dosažení bude těžké ale odměňující.

Hole Sketch
Jamka 5 description part 2
Jamka 5 description part 1
Jamka 5 picture

Tip profesionála:

Nádherná krátká čtyřparová jamka s nejkrásnějším výhledem ze hřiště v nejvyšším bodě doglegu, který je také ideálním místem pro odehrání krátké příhry na green. Hráči mohou hrát i přes vyvýšené místo, čímž si vytvoří šanci pro mnohem kratší přihrávku na green. Pozor: úspěšnost této taktiky je významně ovlivňována umístěním jamky.

Poznámky Kyla Phillipse:

Malý bunker na vyvýšené právé straně fairway je perfektní linií, když chcete první ranou hrát až na green. I když je ho možné přepálit, dejte si pozor na vysoký rough, který se táhne ještě 20 metrů dolů po svahu za ním. Šířka greenu nabízí nespočet úhlů pro druhou ránu.

Hole Sketch
Jamka 6 description part 2
Jamka 6 description part 1

Tip profesionála:

Přestože tato jamka vypadá lákavě, fairway vás může vyprovokovat k příliš agresivní hře. Až moc dlouhý odpal z jamkoviště vlevo od bunkerů může skončit ve vysokém roughu, protože za vyvýšením se jamka stáčí prudce doprava. Je lépe nechat míček na kopci, odpálit jej na úroveň prostředního ze tří bunkerů a odtud pak hrát po svahu směrem na green.

Poznámky Kyla Phillipse:

Vyhněte se trojici bunkerů na pravé straně dopadové zóny, každý z nich, od prvního a nejmenšího po třetí největší, vás může pořádně potrápit. Z levé strany fairwaye se nám nabízí lepší přístup na green.

Hole Sketch
Jamka 7 description part 2
Jamka 7 description part 1

Tip profesionála:

Tuto jamku je nutné hrát pokaždé jinak v závislosti na větru. V ideálním případě by měl být první odpal dostatečně dlouhý, aby bylo při další ráně vidět na green: fairway se otevírá za bunkerem, kratší hráči zde mají dobrou šanci, že míček se dokutálí na dobře rozčleněné jamkoviště, rozhodnutí, zda hrát na green, bude tedy velmi záviset na pozici jamky.

Poznámky Kyla Phillipse:

Vhodná jamka pro vytažení driveru. Umožňuje hráčům hrát kolem bunkru napravo až za hřeben kopce a připravit si tak ránu do greenu z mírného kopce. Toto je jeden z mých oblíbených greenových komplexů na hřišti. Pozice jamky na levé straně greenu je přátelštější, a jamka na pravé straně greenu nabízí větší výzvu.

Hole Sketch
Jamka 8 description part 2
Jamka 8 description part 1
Jamka 8 picture

Tip profesionála:

Přestože se jedná o krátkou tříparovou jamku, green umístěný na vyvýšeném místě umožňuje pouze omezený výhled na spodní část vlajky, kvůli bunkerům tu neplatí nic jiného než plná vysoká rána. Strategie, ze kterých si můžete vybrat, nabízejí vedení míčku přes úzkou část nacházející se mezi bunkery do přední části greenu, nebo hru na jistotu ranou na pravou stranu greenu do jeho zadní části, odkud je ale obtížné puttovat směrem dolů k jamce.

Poznámky Kyla Phillipse:

Vždy mě baví navrhovat krátké třípary. Je to jedinečná příležitost vytvářet jemné změny úhlů a přesné pozice pro umístění jamky. Tato jamka nabízí obojí. Je to take příležitost pro hráče, aby byli přesnou ranou odměněni možností skórovat.

Hole Sketch
Jamka 9 description part 2
Jamka 9 description part 1

Tip profesionála:

Delší hráči by si tu měli dávat pozor, přes celou fairway se táhne rough, který není z odpaliště vidět a je dosažitelný. Vyhněte se oběma bunkerům na fairwayi, odpal směřující lehce k levému bunkeru ale usnadní druhou ránu. Díky široké fairwayi by mělo být snadné se vyhnout bunkeru 100 metrů od greenu. Přihrávka na green nebo krátký pitch může tak hráče dostat na vysoce tvarovaný green.

Poznámky Kyla Phillipse:

Chcete-li dosáhnout greenu paru 5 ve dvou ranách z mistrovského odpaliště, je nutné hrát ránu 290-300 m těsně za hřeben kopce a připravit si tak perfektní pozici pro druhou ránu z kopce. Fairway totiž po 310 m končí v biokoridoru. Je lepší být po odpalu na levé straně fairwaye, otevře se nám přístup do greenu.

Hole Sketch
Jamka 10 description part 2
Jamka 10 description part 1

Tip profesionála:

Výhled z tohoto odpaliště vypadá hrozivě, zdání ale klame, ve skutečnosti jde jen o celkem krátký rough, který se dá lehce zdolat. Při odpalu miřte před bunker na levé straně, to vám umožní dosáhnout dlouhou druhou ranou greenu.

Poznámky Kyla Phillipse:

Upřednostňujte levou stranu této velkorysé fairwaye, abyste se vyhnuli velkému bunkeru vpravo. Z levé strany fairwaye se green otevře.

Hole Sketch
Jamka 11 description part 2
Jamka 11 description part 1
Jamka 11 picture

Tip profesionála:

Pravděpodobně jedna z nejkrásnějších jamek, ale za všech okolností se vyhněte jejímu levému přednímu bunkeru. Green se svažuje zprava doleva, takže dobře odpálenou ranou se dostanete k jamce umístěné za bunkerem. Kratší hráči mohou využít rozsáhlou fairway umožňující snadnou přihrávku na green a mají tak šanci zachránit par.

Poznámky Kyla Phillipse:

Krásný par 3 s prostorným a bunkery dobře chráněným greenen. Buďte opatrní v případech, kdy je jamka umístěna vzadu vlevo, celý green se totiž svažuje doleva.

Hole Sketch
Jamka 12 description part 2
Jamka 12 description part 1
Jamka 12 picture

Tip profesionála:

Pravděpodobně nejtěžší jamka v České republice, pokud odpalujete ze zadních odpališť; její dlouhá fairway je užší než ostatní fairwaye na hřišti. Nejlepší je odpálit směrem k levému bunkeru, od kterého se vám otevře cesta na green. Pak miřte na velký strom vlevo od greenu a využijte výhodu svahu nebo možnost snazší přihrávky na green. Nádherná jamka: par je vynikajícím výsledkem pro každého hráče.

Poznámky Kyla Phillipse:

Tento dlouhý par 4, procházející lesem, představuje nejnáročnější odpal na hřišti. Pokud umístíme míček mezi bunkery, otevře se prostor pro druhou ránu z levé strany greenu.

Hole Sketch
Jamka 13 description part 2
Jamka 13 description part 1
Jamka 13 picture

Tip profesionála:

Oddych před náročným závěrem: užijte si širokou fairway, která se táhne až ke greenu. Ale pozor, když si budete chtít usnadnit rány, mohou skončit v prvních dvou bunkerech. Až se budete rozhodovat, odkud se nejlépe přiblížit ke greenu, pozorně se podívejte, kde se nachází jamka, k jamce na levé straně greenu se nedá přiblížit od zalesněné strany fairwaye. Pak na vás už čeká relativně plochá puttovací plocha, i když bunkery po stranách greenu jsou pekelné.

Poznámky Kyla Phillipse:

S dobrým drivem umístěným na levou stranu fairway se naskytuje možnost zaútočit na birdie. Vyvýšený greenový komplex má celkem snadný přístup a nabízí krásný výhled na Prahu.

Hole Sketch
Jamka 14 description part 2
Jamka 14 description part 1
Jamka 14 picture

Tip profesionála:

Strategický okamžik: odpálit dolů z kopce, nebo se zklidnit a nechat druhou ránu jít prudce dolů směrem ke greenu? V každém případě je výhodné hrát více vlevo, než si představujete: cokoli podél levé strany fairwaye bude dobré a nachystá vám perfektní pozici pro druhou ránu. Rovná plocha před greenem umožní, aby díky krátké přihrávce míčky lehce doběhly na green.

Poznámky Kyla Phillipse:

Tato jamka se vám bude zdát vždy kratší než ríká její metráž. Držte míček na levé straně fairwaye pro ideální pozici pro druhou ránu do greenu. Odpaly delší než 300 metrů ze zadních odpališť snadno skončí v jednom z malých fairwayových bunkerů nebo v roughu za nimi, což bude znamenat obtížnější dosažení greenu.

Hole Sketch
Jamka 15 description part 2
Jamka 15 description part 1
Jamka 15 picture

Tip profesionála:

Náročná jamka. Odpal by měl směřovat k bunkerům na pravé straně fairwaye, budete pak v nejlepším úhlu vzhledem ke greenu bez ohledu na to, jaká je pin pozice. Druhá rána by měla podpořit snahu hrát „krátkou ránu spíše vpravo“, pokud zvolíte dlouhý úder vlevo, můžete se ocitnout v situaci obtížného zachraňování. Green má několik úrovní a puttování z jeho horní části bude obtížné, obzvláště ze zadní části greenu směrem dolů.

Poznámky Kyla Phillipse:

Z odpaliště miřte na levý z dvou pravých fairwayových bunkerů. Kvůli kopci se nám jamka zdá delší než ve skutečnosti je. Přidejte hůl i na ránu do greenu, ale zůstaňte vždy pod pinem, puttování z kopce je výzvou.

Hole Sketch
Jamka 16 description part 2
Jamka 16 description part 1
Jamka 16 picture

Tip profesionála:

Dopadová zóna pro odpal není tak úzká, jak se zdá, za terénní vlnou a stromem na pravé straně se otevírá, je stejně lepší se držet vpravo. Delší hráči se zvládnou na green dostat dvěma ranami, nepovedené rány ale mohou skončit v bunkerech. Druhou ránu hrajte v ideálním případě podél stromů uprostřed fairwaye před bunker na fairwayi, přihrávka kamkoli na green je pak snadnější.

Poznámky Kyla Phillipse:

Dlouhý drive směřovaný na pravou stranu tohoto levého doglegu umožní nejlepší pozici pro druhou ránu. Odpalům umístěným na levou stranu fairwaye budou při druhé ráně bránit ve výhledu vzrostlé stromy, které lemují jamku až do vzálenosti 345 metrů od zadních odpališť. Malý bunker uprostřed fairwaye vybízí dlouhé hráče ho pokořit a dostat se na green už druhou ranou.

Hole Sketch
Jamka 17 description part 2
Jamka 17 description part 1
Jamka 17 picture

Tip profesionála:

Dlouhá tříparová jamka: nejdůležitější je výběr hole, zejména pokud fouká. Při hře ze svahu bude mít míček tendenci dokutálet se do zadní části greenu, je tedy možné hrát kratší rány a nechat míček doběhnout na green. Než se necháte obklopit lesním amfiteátrem, užijte si výhled z odpaliště.

Poznámky Kyla Phillipse:

Dlouhý, svažující se, bunkery a lesem chráněný - to je náročný par 3, a to obzvláště takto ke konci kola. Dobře zahraná rána může vynést birdie, ale jen sebemenší chyba může znamenat bogey.

Hole Sketch
Jamka 18 description part 2
Jamka 18 description part 1
Jamka 18 picture

Tip profesionála:

Výrazná závěrečná jamka s mnoha bunkery, které se stávají pastí pro špatně promyšlený první dlouhý odpal. Je snazší hrát z pravé strany, ať už se jedná o druhu ránu hranou před bunkery, nebo o další ránu s bunkery v zádech. Kvůli příkrému stoupání svahu je náročnější míček zastavit, můžete využít příkrého svahu u cvičného greenu (vzadu vlevo), který vám pomůže vrátit míček zpátky k jamce.

Poznámky Kyla Phillipse:

Crescendo. Hrajte po pravé straně fairwaye z odpaliště a vyhněte se velkému bunkru napravo. Z této pozice jsou hráči odměněni nejlepším úhlem ke greenu. Druhá ráná je do kopce a obvykle proti větru, přidejte tedy o hůl navíc. Jeden z mých oblíbených greenů na hřišti.

Hole Sketch